© AveStellaMaris
55V

Brielle - Den Briel

2019

Van heinde en verre zullen ook dit jaar weer op zaterdag     

6 juli a.s. vele pelgrims naar de Nationale Bedevaart Brielle

gaan om de Martelaren van Gorcum te herdenken.

De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed

en heeft als thema: Volharden in gebed. De Nationale

Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de      

HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle.

Programma 08.45 uur Vertrek uit Amsterdam Aanwezig zijn om 8.30 uur ! Vanaf Tolhuis aan de Buikersloterweg 7 in Amsterdam- Noord (achter CS oversteken met de pont ‘Buikersloter-wegveer’, het Tolhuis ligt vervolgens 75 mtr. aan de linkerzijde) 11.00 uur Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg en organist Johan Akerboom 13.30 uur Rozenkransgebed en parallel het Jongerenprogramma 14.30 uur Kruisweg 15.30 uur Vespers en Processie met pelgrimszegen 16.00 uur Terug naar Amsterdam

Kosten

Busretour    19,50 Lunch, daar te verkrijgen of zelf meenemen v.e.r. Koffie/ thee, daar te verkrijgen of zelf meenemen v.e.r. v.e.r. = voor eigen rekening

1-daagse

busbedevaart

Op 6 juli 2019 gaan we naar Brielle. Tijdens de Nationale Bedevaart Brielle wordt stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). We vertrekken vanaf het Tolhuis 7 in Amsterdam-Noord.
Inschrijven vanaf 1 mei 2019
Ave Stella Maris